بیوگرافی

دکتر محمود سامعی متخصص رادیوتراپی و کلینیکال انکولوژی، پرتو درمانی و شیمی درمانی تومورها ، پیشگیری، مشاوره و درمان.

در خانواده ای ایرانی در اردیبهشت 1347 هجری شمسی درشهر ارومیه  متولد شدم. دوران  راهنمایی و دبیرستان را در  شهر کرج طی نمودم و در سال 1372  دررشته پزشکی از  تهران  فارغ تحصیل گشتم .

 از همان ابتدای فارغ تحصیلی بعنوان مسئول فنی و پزشک عمومی و اورژانس در درمانگاه ها و بیمارستانهای شهر کرج مشغول به طبابت بودم که تا سال ۱۳۸۸ادامه داشت در این سال در رشته تخصصی رادیوتراپی انکولوژی در  دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شدم و در سال ۱۳۹۱ در رشته رادیوتراپی انکولوژی فارغ تحصیل گشتم.

در حال حاضر بعنوان هییت علمی در دانشگاه علوم پزشکی استان البرز مشغول خدمت هستم.